You are currently viewing the main network marketplace, but your wallet is connected to the test network Insert Network name here Please switch to market.testnets-nftically.com to explore in test networks.
 GoGoGo
1
Created By

Trading History

Event Unit Price From To Date
Offers img-currency-symbol 0.35 UserFirst DigitallyThrive UserTwo DamnFew a minute ago

Go là một logo được thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung, màu sắc tươi sáng. Logo gồm hai chữ cái G và O được viết ...

Read More

Go là một logo được thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung, màu sắc tươi sáng. Logo gồm hai chữ cái G và O được viết chồng lên nhau, tạo ra hình dạng của một người đang chạy. Màu sắc của logo là xanh lá cây và vàng, biểu thị cho sự sống động, năng động và tươi mới. Logo Go mang đến cho người xem cảm giác của sự khởi đầu, sự tiến bộ và sự phát triển. Logo Go phù hợp với những công ty hoặc tổ chức có liên quan đến lĩnh vực thể thao, du lịch, giáo dục hay công nghệ.

Less

Contract Address 0xa436f0934a28cA21B537ebfc7911384036C7c63b 0xa43...7c63b (ERC721)
Token ID 202
Blockchain Polygon Mumbai (Testnet)

Listings

There are no open orders to be listed

Events

Events Unit Price From To Time
< Page 1 >

Offers

Make Offer

There are no offers to be listed here.

Properties

There are no properties to be listed